BARRY-S SAFARI'S

U heeft besloten een compound te kopen in Gambia. Nu is het belangrijk om de juiste eigendomspapieren te regelen. Het regelen van eigendomspapieren gaat in Gambia iets anders dan in Nederland. In Gambia ga je namelijk niet naar de notaris om een handtekening onder een eigendomscontract te zetten. In Gambia heb je een hele set papieren nodig, welke je bij verschillende kantoren en bevoegde personen haalt. Alle papieren dienen door de daarvoor bevoegde instanties en personen getekend en gestempeld te worden. Om eigenaar te worden van uw compound, heeft u de volgende papieren nodig.

De volledige set Transfer ownership of land
- Local transfer
- Sketchplan
- Landuse report
- Transfer ownership of land
- Clearance Capital Gain Tax (15 % van de winst of 5% van de koopprijs.)
- Alles dient volledig ondertekend en gestempeld te zijn.

Normaal gesproken dient de verkoper deze set papieren te verzorgen. Tenzij de verkoper aangeeft dit niet te willen betalen. Dan kunt u dit zelf verzorgen. U kunt dit dan meenemen in de onderhandelingen van de prijs van de compound.

Na het verzorgen van de set Transfer owhership of land, dient u de set occupancy te regelen.

Occupancy
- Sketplan
- Landuse report
- Occupancy formulier
- Ook deze set dient volledig ondertekend en gestempeld te zijn.

Als u deze twee sets papieren heeft, bent u in principe eigenaar van de compound.

Na deze papieren kunt u er eventueel voor kiezen om lease papieren te regelen. Bij lease staat de overheid garant voor uw compound bij eventuele onteigening. Als de overheid besluit het gebied waarin uw compound ligt te onteigenen, dan krijgt u een vergoeding uitbetaald. Met deze vergoeding kunt u eventueel weer een andere compound kopen. De lease papieren kunt u regelen via een advocaat. Over het algemeen vragen zij een vergoeding van ca. 10% van de waarde van uw compound. Daarnaast betaald u 5% dutystamp (tax).

Heeft u hulp nodig bij het afhandelen van de eigendomspapieren, dan kunnen wij u daar bij helpen. Wij hebben inmiddels 12 jaar ervaring en zijn specialist op dit gebied. Informeer gerust naar de mogelijkheden en kosten.