BARRY-S PROPERTIES

Kopen van land

Informatie over het kopen van land in Gambia
U heeft de wens een stuk land te kopen in Gambia. Het hebben van een eigen land / compound in Gambia is erg leuk. Gambia is een mooi land, heeft mooie natuur, vriendelijke mensen en een heerlijk klimaat. Toch is het belangrijk om u eerst goed te laten informeren voor u land gaat kopen.

Waar te kopen
Iedereen is vrij om in Gambia een stuk land te kopen. Het is alleen belangrijk te weten waar je koopt en of er gebouwd mag worden. In Gambia is land namelijk verdeeld en geregistreerd voor verschillende doeleinden, nl;
 
  • TDA (Tourist Development Area)
  • Residential
    • Agriculture


TDA gebied
Toerist Devolepment Area (TDA) gebieden, zijn gebieden met land van de overheid. De overheid gebruikt deze stukken land voor restaurants en hotels. Over het algemeen zijn dit de stukken land langs de kant van het strand. Van deze stukken land kunt u nooit eigenaar worden. Mocht u iets een restaurant of hotel in dit gebied willen starten, dan kunt u de overheid vragen of ze een stuk land beschikbaar willen stellen. 

 
Residential
Land met de status residential kunt u gewoon kopen. Hier kunt u eigenaar van worden en uw huis bouwen. Ook kunt u op deze stukken land een vergunning krijgen voor commercial doeleinden zoals, een lodge of restaurant. 
 
Agrariculture
In Gambia zijn ook gebieden waar niet gebouwd mag worden. Deze grond is bestemd voor agrarisch gebied. Deze stukken land vindt u vooral in de achteraf gebieden van een dorp. Met name waar nog niet veel mensen wonen. Sinds 2008 is agriculture land alleen nog beschikbaar voor Gambianen. Voor een NON Gambian is het niet mogelijk om agriculture land te kopen.
 
Verder zijn er een aantal regels vastgelegd in de Gambiaanse wet m.b.t. het kopen van land:
Als buitenlander (Non- Gambian) is het niet toegestaan om land te kopen wat binnen 1.500 meter van het strand ligt. Indien u toch land wilt kopen binnen 1.500 meter van het strand ligt, dient er een Gambiaan op de eigendomspapieren te staan. Wij adviseren altijd om geen land te kopen aan de kant van het strand. Dit omdat nooit zeker is of de overheid dit gebied in beslag gaat nemen. 
 
Een NON Gambian kan een stuk land kopen ter grote van maximaal 2.500 m2. Indien u een groter stuk land wilt kopen, dan dienen er meerdere eigenaren te zijn bijv. een echtpaar, vrienden, familie. Er worden dan ook meerdere eigendomspapieren opgemaakt. Al naar gelang de grootte van het land. 
Een NON Gambian kan alleen land kopen met de status Residential.
 
Eigenaar
Wat ook een aandachtpunt is, is van wie u land koopt. Er wordt namelijk nogal eens land verkocht, terwijl die persoon geen eigenaar is van het land. Daarnaast gebeurt het dat iemand land verkoopt, terwijl hij/zij niet bevoegd is het land te verkopen. Het land is dan bijvoorbeeld in bezit van de familie. De hele familie moet dan toestemming geven tot verkoop. Het is heel belangrijk om dit van te voren uit te zoeken. 
 
Prijzen van land
De prijs van land is heel afhankelijk van de plaats, ligging, faciliteiten en aansluiting van water/elektra. Land rond het toeristengebied (Kololi, Kotu of Bijilo) of dicht bij het strand, dan is de prijs hoger dan wanneer het land iets verder ligt (Brufut, Tanji, Sanyang of Gunjur).
 
Indien er al een aansluiting van water en elektra langs de compound is, ligt de prijs ook hoger.